เกี่ยวกับเรา

บริษัท ประชาอาภรณ์ จำกัด ( มหาชน )

เริ่มดำเนินธุรกิจการผลิตเสื้อผ้าในปี พ.ศ. 2523 โดยผลิตเสื้อผ้าบุรุษเสื้อผ้าสตรีชุดเด็กและชุดว่ายน้ำ ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีเครื่องหมายการค้าซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั้งในประเทศและต่างประเทศเช่น ARROW LACOSTE ELLE และ BSC บริษัท ได้ศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตที่ทันสมัยโดยนำเทคโนโลยีและเครื่องจักรที่ทันสมัยมาใช้ในกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ มีการปรับปรุงเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าผลิตภัณฑ์มีคุณภาพตามมาตรฐาน ในปี 2531 บริษัท ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลังให้เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยและเปลี่ยนเป็น บริษัท พีเพิลการ์เมนท์ จำกัด (มหาชน) ในปี 2537 ปัจจุบัน บริษัท มีทุนจดทะเบียน 96 ล้านบาท

ฐานการผลิตแห่งแรกของ บริษัท ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ ต่อมาขยายฐานการผลิตไปยังภูมิภาคตามการก่อสร้างโรงงานในจังหวัดลำพูนนิคมอุตสาหกรรมสหพัฒน์ในกบินทร์บุรีจังหวัดปราจีนบุรีและที่นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์จังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนได้ให้สิทธิประโยชน์ในการส่งเสริมการลงทุนแก่ทั้งสามแห่ง

เนื่องจาก บริษัท เป็น บริษัท จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยจึงเน้นย้ำการกำกับดูแลกิจการที่ดีเพื่อรักษาความถูกต้องครบถ้วนโปร่งใสและตรวจสอบได้ สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการ บริษัท ไทย (IOD) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยได้สำรวจแนวทางการกำกับดูแลกิจการของ บริษัท จดทะเบียนประจำปี 2549 และประกาศให้ บริษัท พีเพิลการ์เมนท์ จำกัด (มหาชน) อยู่ในรายชื่อ 2006 บริษัท ชั้นนำระดับควอร์ไทล์ซึ่งอยู่ในนั้นเป็นปีที่สามติดต่อกัน ผลจากการสำรวจดังกล่าวทำให้เกิดความน่าเชื่อถือและความเชื่อมั่นในสายตาของผู้ถือหุ้นและนักลงทุนมากขึ้นและถือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับ บริษัท

วิสัยทัศน์และภารกิจ

วิสัยทัศน์

“ เรามุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะเป็นผู้นำในการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพด้วยนวัตกรรมเครื่องแต่งกายในประเทศไทย”

บริษัท กำกับดูแลและกำหนดนโยบายที่ชัดเจนในการบริหารและจัดการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี มุ่งมั่นที่จะพัฒนาบุคลากรทุกระดับและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างความเชี่ยวชาญในธุรกิจหลักเสริมสร้างฐานธุรกิจและรักษาการเติบโตอย่างยั่งยืน

บริษัท เต็มใจที่จะอุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งหมดนี้จะนำ บริษัท ไปสู่อุตสาหกรรมเสื้อผ้าและสิ่งทอที่ดีที่สุด

 

ภารกิจ

“ การเติบโตอย่างยั่งยืนเพิ่มมูลค่าให้องค์กรให้ผลตอบแทนที่สมเหตุสมผลและสม่ำเสมอ”

  • มุ่งมั่นในคุณภาพของการออกแบบและการผลิตเครื่องแต่งกายชุดกีฬาและชุดว่ายน้ำสำหรับผู้ชายเพื่อความพึงพอใจของลูกค้า
  • มุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการที่เป็นนวัตกรรมใหม่เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับลูกค้า
  • มุ่งมั่นที่จะเป็นบริการแบบครบวงจรสำหรับผลิตภัณฑ์สำหรับผู้ชาย
  • เพื่อเพิ่มรายได้และอัตราการเติบโตของกำไรอย่างสม่ำเสมอ
  • เพื่อปรับปรุงความรู้ความสามารถและคุณภาพชีวิตของพนักงาน
  • เพื่อให้ผลตอบแทนแก่ผู้ถือหุ้นอย่างสม่ำเสมอ
  • ดำเนินธุรกิจภายใต้ความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนและสิ่งแวดล้อมควบคู่ไปกับการสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

การทำงานเป็นทีม


การทำงานเป็นทีม หรือ ทีมเวิร์ค หากมองเผินๆ อาจจะเป็นเรื่องที่จัดการไม่ได้ยากเย็นสักเท่าไร แต่การที่จะปลดล็อคพลังของทีมเวิร์คให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนั้น ถือเป็นเรื่องที่ทำให้หลายๆ คนปวดหัวได้เลยทีเดียว

E


t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

A


t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

M


t is a long established fact that a reader will be distracted by the readable content of a page when looking at its layout.

Awards

ORGANIZATION CHART

Chailert Manoonpol

Vice Chairman

Charoen Charoenwatanasuksom

Director

Sunan Niyomnaitham

Director

Somporn Tiyaviboonsiri

Director

Teerada Ambhanwong

Director

Viritpol Chaithavornsathien

Director

Khachornsakdi Vanaratseath

Independent Director

Konecharnart Chunnabhata

Independent Director

Santi Bangor

Independent Director

Nuchanart Thammanomai

Independent Director

Chortip Pramoj Na Ayudhya

Independent Director

Suvimol Charoensrichai

Independent Director

คณะกรรมการ

ตามที่ประชุมคณะกรรมการ บริษัท ครั้งที่ 2/2562 เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 มีมติแต่งตั้งคณะกรรมการ บริษัท
และคณะอนุกรรมการได้ผ่านรายละเอียดดังต่อไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบ

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee

คณะกรรมการสรรหา

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee

คณะกรรมการบริหาร

1 Mr.      Khachornsakdi Vanaratseath           Independent Director/Chairman of Audit Committee

2 Mrs.    Nuchanart Thammanomai               Independent Director / Audit Committee

3 Mr.      Santi Bangor                                        Independent Director / Audit Committee